Na blokadę okołokorzeniową zapisywać się można na podstawie skierowania od lekarza specjalisty - neurologa, neurochirurga lub ortopedy.
Do wykonania zabiegu z zakresu leczenia bólu metodą PRT potrzebna jest aktualna diagnostyka radiologiczna. Należy dostarczyć wyniki następujących badań:
1. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny chorego odcinka kręgosłupa (od wykonania badania nie może minąć więcej niż 6 tygodni, po przekroczeniu tego okresu badanie TK lub MR należy powtórzyć) -
możliwość wykonania tego badania na miejscu, w Ośrodku NZOZ TOMOGRAF.
2. podstawowa morfologia wykonana maksymalnie 7 dni przed zabiegiem, dodatkowo u pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe APTT i INR -
możliwość wykonania tego badania na miejscu, w Ośrodku NZOZ TOMOGRAF.
Bezpośrednio przed badaniem pacjent poproszony zostanie o wypełnienie:
ankiety z pytaniami dotyczącymi przeciwwskazań do zabiegu
formularza zgody na zabieg.
Badania z zakresu diagnostyki obrazowej wykonać można w naszej przychodni.
Więcej informacji:
Ból trwa
dłużej
niż 3 miesiące?
Konsultacje telefoniczne w sprawie zabiegów PRT
od poniedziałku do soboty
w godz. 16:00 – 20:00
pod nr telefonu:
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00
pod nr telefonu: