Przebieg zabiegu
Zabieg PRT przeprowadzany jest w pracowni Tomografii Komputerowej NZOZ „Tomograf” przy ul. Stawowej w Cieszynie. Zabieg odbywa się w warunkach aseptycznych. W czasie przeprowadzania zabiegu pacjent ma kontakt z personelem. Podczas jednego zabiegu można wykonać maksymalnie 2 iniekcje na różnych poziomach.
Krok 1
Rozmowa pacjenta ze specjalistą, w czasie której pacjent opisuje rodzaj bólu, przekazując jak najdokładniejsze informacje na temat swoich dolegliwości.
Krok 2
Weryfikacja objawów i historii bólowej pacjenta.
Krok 3
Analiza badania morfologicznego i wykluczenie przeciwwskazań do zabiegu (schorzenia cukrzycowe, wysoki wskaźnik CRP zapalny itp.).
Krok 4
Rozmowa, podczas której pacjent uzyskuje szczegółowe informacje o formie zabiegu i możliwych skutkach ubocznych.
Krok 5
Podpisanie zgody na wykonanie zabiegu.
Krok 6
Lokalizacja odcinka zabiegowego pod kontrolą tomografu komputerowego: na tym etapie chorego układa się na stole do tomografii w pozycji leżącej, w większości przypadków na brzuchu, a w przypadku ostrzykiwania odcinka szyjnego kręgosłupa - na plecach. Po takim przygotowaniu pacjenta, wykonywany jest topogram boczny, a następnie seria skanów osiowych w zakresie obejmującym otwory międzykręgowe. Na tej podstawie wyznacza się optymalne miejsce do wkłucia.
Krok 7
Sterylne wprowadzenie igieł zabiegowych: skóra pacjenta jest dezynfekowana, po czym wprowadza się igłę, której położenie cały czas kontrolowane jest tomograficznie.
Krok 8
Bieżące monitorowanie umiejscowienia igieł pod kontrolą tomografu komputerowego (fluoroskopia). Na tym etapie istnieje szansa na ewentualną korektę położenia igły.
Krok 9
Kiedy miejsce iniekcji jest już precyzyjnie wyznaczone, wstrzykuje się środek steroidowy z anestetykiem.
Krok 10
Po zabiegu pacjent przez 2-4 godziny pozostaje pod nadzorem wykwalifikowanej pielęgniarki w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.
Efekty
Już pierwsze wstrzyknięcie preparatu zwykle znacznie łagodzi ból, jednak
aby uzyskać długotrwały efekt terapeutyczny
terapia powinna składać się z
serii od 4 do 8 zabiegów
wykonywanych w odstępach 3-4 tygodni. W niektórych przypadkach nawet dwukrotne podanie leku prowadzi do całkowitego wyeliminowania bólu.
Możliwe skutki uboczne
PRT jest wyjątkowo bezpieczną metodą leczenia bólu i skutki uboczne występują tu bardzo rzadko. Po zabiegu możliwe jest odczuwanie tymczasowego dyskomfortu w miejscu iniekcji. To odczucie zwykle przemija po 4-6 godzinach, a w skrajnych przypadkach może utrzymywać się do następnego dnia. Dzień po zabiegu u niektórych pacjentów występuje również uczucie pieczenia w miejscu iniekcji – jest to bezpośredni efekt użycia kortyzolu. U osób z alergią w wywiadzie wystąpić może reakcja alergiczna na środek miejscowo znieczulający. Udokumentowaną alegrię należy zgłaszać przed kwalifikacją do zabiegu.
Sprzęt
Zabieg blokady okołokorzeniowej odbywa się pod kontrolą tomografu komputerowego, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne podanie środka leczniczego w ściśle określony rejon. Nad precyzją zabiegu leczącego ból czuwa 16-rzędowy aparat Toshiba Aquilion Multi 16 S. Urządzenie wyposażone jest w dedykowany zabiegom PRT zestaw do fluoroskopii umożliwiający podgląd „na żywo” umiejscowienia igły.
tomograf prt
tomograf prt
Tomograf - obraz
tomograf prt
Tomograf - obraz
Ból trwa
dłużej
niż 3 miesiące?
Konsultacje telefoniczne w sprawie zabiegów PRT
od poniedziałku do soboty
w godz. 16:00 – 20:00
pod nr telefonu:
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00
pod nr telefonu: