Specjalistyczny Ośrodek Medycznej Diagnostyki Obrazowej
NZOZ TOMOGRAF Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn (budynek Elektrometalu)
email: poradnia@bez-bolu.pl
tel: +48 734 423 818
tel: +48 33 851 35 90
NIP: 548 21 52 508
REGON: 072 19 09 87
nr umowy z NFZ: 122/202628/02/2/2013
Ból trwa
dłużej
niż 3 miesiące?
Konsultacje telefoniczne w sprawie zabiegów PRT
od poniedziałku do soboty
w godz. 16:00 – 20:00
pod nr telefonu:
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00
pod nr telefonu: